Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Establishment of the ‘European sustainable chemicals support service’.
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Power of Attorney
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
14/07/2015
English (en)