Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Evaluation support services team.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex II - Draft Contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
30/07/2015
English (en)