Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Evaluation support services team.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex VI - CV for experts
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
30/07/2015
English (en)