Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on a product categorisation system for information to be submitted to pois...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Invitation to tender
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
31/07/2015
English (en)