Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Galileo service commercial enhancements.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/10/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft service contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
06/08/2015
English (en)