Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on Feeding Strategies to Diversify the Protein Sources Used in Different L...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Protein Study - Annex II Draft contract final
Draft contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
25/06/2021
English (en)