Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Interim staffing services.
Javni naručitelj:
EUROJUST
Datum objave na TED-u:
30/06/2016
Rok za primitak ponuda:
01/08/2016
Status:
Zatvoreno
Detalji dokumenta
Draft Contract
Draft Contract
Nije dostupno
Nacrt ugovora
20/06/2016
English (en)