Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Event/meeting management and promotion services.
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
24/11/2017
Rok za primitak ponuda:
22/02/2018
Status:
Zatvoreno
Detalji dokumenta
Corrigendum 2
Nije dostupno
Drugo
19/01/2018
English (en)