Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Property Advisory Services
Javni naručitelj:
European Banking Authority (EBA)
Datum objave na TED-u:
06/03/2019
Rok za primitak ponuda:
04/04/2019
Status:
Zatvoreno
Detalji dokumenta
Declaration on honour
Nije dostupno
Izjava
01/03/2019
English (en)