Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Overview of Heating and Cooling: Perceptions, Markets and Regulatory Frameworks ...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum objave na TED-u:
04/10/2019
Rok za primitak ponuda:
14/11/2019
Status:
Zatvoreno
Detalji dokumenta
Annex 5 - Draft contract
Nije dostupno
Nacrt ugovora
27/09/2019
English (en)