Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Exploitation du service de restauration de la Cour des comptes européenne.
Aanbestedende dienst:
European Court of Auditors (ECA)
Publicatiedatum op TED:
21/03/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
25/11/2017
Status:
Afgesloten
Documentgegevens
Cahier des charges Lot 1 et Lot 2
Niet van toepassing
Aanbestedingsstukken
17/03/2017
français (fr)