Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’
Aanbestedende dienst:
European Defence Agency (EDA)
Publicatiedatum op TED:
27/05/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/09/2020
Status:
Afgesloten
Documentgegevens
Draft Framework Contract
Niet van toepassing
Ontwerp-overeenkomst
20/05/2020
English (en)