Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Exploitation du service de restauration de la Cour des comptes européenne.
Instytucja zamawiająca:
European Court of Auditors (ECA)
Data publikacji w witrynie TED:
21/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
25/11/2017
Status:
Zamknięte
Szczegóły dokumentu
Dossier de demande de participatiom
Nie dotyczy
Inny
20/03/2017
français (fr)