Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Property Advisory Services
Instytucja zamawiająca:
European Banking Authority (EBA)
Data publikacji w witrynie TED:
06/03/2019
Termin nadsyłania ofert:
04/04/2019
Status:
Zamknięte
Szczegóły dokumentu
Tender Specifications
Nie dotyczy
Specyfikacja techniczna
01/03/2019
English (en)