Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’
Instytucja zamawiająca:
European Defence Agency (EDA)
Data publikacji w witrynie TED:
27/05/2020
Termin nadsyłania ofert:
09/09/2020
Status:
Zamknięte
Szczegóły dokumentu
Draft Framework Contract
Nie dotyczy
Projekt umowy
20/05/2020
English (en)