Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Catering and Banqueting Services
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Data publikacji w witrynie TED:
27/07/2021
Termin nadsyłania ofert:
24/01/2022
Status:
Zamknięte
Szczegóły dokumentu
Step II - Tender Specifications
Step II - Tender Specifications
Nie dotyczy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
22/07/2021
English (en)