Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Review of the published exposure data on pesticides for residents and bystanders...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/09/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
03/11/2015
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
Invitation to tender
Nie je k dispozícii
Výzva
18/09/2015
English (en)