Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
15.CAT.OP.124 - Course correction fuse integration with artillery systems in the...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/10/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
30/11/2015
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
Technical Specifications
Nie je k dispozícii
Technické špecifikácie
14/10/2015
English (en)