Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Language training.
Obstarávateľ:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
10/05/2016
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
Tender specifications
Nie je k dispozícii
Technické špecifikácie
29/03/2016
English (en)