Údaje o výzve na predloženie ponúk

The deadline for submission has been extended to 08/08/2016. The opening session will take place on 15/08/2016.
Názov:
Developing a European HIV and STI testing directory across EU/EEA Member States.
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/06/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
08/08/2016
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
1. OJ_2016_OCS_7821_01_Invitation to tender_open_2016
Nie je k dispozícii
Výzva
10/06/2016
English (en)