Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Entretien en garantie totale, dépannage et réparation des installations de netto...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/09/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
10/10/2016
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
Annex II - Draft Contract
Nie je k dispozícii
Návrh zmluvy
26/08/2016
English (en) français (fr) Nederlands (nl)