Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Exploitation du service de restauration de la Cour des comptes européenne.
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
25/11/2017
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
Annexe VIII - Jours fériés et chomés 2017 et 2018
1
Prílohy
17/03/2017
français (fr)