Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Exploitation du service de restauration de la Cour des comptes européenne.
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
25/11/2017
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
Cahier des charges Lot 1 et Lot 2
Nie je k dispozícii
Technické špecifikácie
17/03/2017
français (fr)