Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Study on sustainable and resilient supply of medical radioisotopes in the EU.
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
31/05/2017
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
3.1 Tender specification Part 2- Technical specifications
Technical specifications
Nie je k dispozícii
Technické špecifikácie
06/04/2017
English (en)