Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Land use/cover area frame statistical survey (LUCAS) 2018 - agro-environmental s...
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
23/07/2021
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
Annex B2_Templates for reports
Nie je k dispozícii
Prílohy
29/06/2017
English (en)