Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Study on measuring labour mobility and migration using big data.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
15/09/2017
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
Articles 106 and 107
Nie je k dispozícii
Prílohy
11/07/2017
English (en)