Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technical consultancy services for the retrofit of the Ispra site tri-generation...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
22/09/2017
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
Tender Specifications, Part 1a, declaration on honour
Nie je k dispozícii
Čestné vyhlásenie
27/07/2017
English (en)