Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Supply of a laser 3D profilometer to be used for analysis of nuclear material.
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/10/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
17/11/2017
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
2.2 Evaluation form for selection criteria
Annex to administrative annex
Nie je k dispozícii
Iné
17/10/2017
English (en)