Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Open microbusiness models for innovation in European family-owned heritage house...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
31/01/2018
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
4. Annex 2 Declarartion on honour.doc
Nie je k dispozícii
Čestné vyhlásenie
29/11/2017
English (en)