Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
IT Infrastructure services
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
28/02/2018
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
3. Annex II Financial Proposal
Annex II_Financial proposal
Nie je k dispozícii
Price schedule
20/12/2017
English (en)