Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Multiple Service Framework Contract with reopening of competition for the provis...
Obstarávateľ:
Structural Reform Support Service
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
06/02/2019
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
ANNEX 3_FwC2_Tender_Submission_Form.
Nie je k dispozícii
Prílohy
21/12/2018
English (en)