Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
FL/TM19-MT
Obstarávateľ:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
08/04/2019
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
Corrigendum to Tender Specifications
Nie je k dispozícii
Iné
08/03/2019
English (en)