Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Graphic Design Services
Obstarávateľ:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
04/07/2019
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
Financial Offer form
Nie je k dispozícii
Price schedule
27/05/2019
English (en)