Údaje o výzve na predloženie ponúk

Deadline for receipt of tenders has been extended until 16/09/2019 Local time: 14:00
Názov:
Provision of Survey to Understand the Asylum Related Migration (SAM)
Obstarávateľ:
European Asylum Support Office (EASO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/09/2019
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
1.Invitation letter
Invitation letter
Nie je k dispozícii
Výzva
29/07/2019
English (en)