Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please see updated versions of the Instructions to the tenderers and Tender Submission Form.
Názov:
Advisory Support to the EIB Project Advisory Support Unit in implementing the Te...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/12/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
10/02/2020
Stav:
Uzavreté
Údaje o dokumente
Section C Annex 6 Budget
Nie je k dispozícii
Price schedule
17/12/2019
English (en)