Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Une nouvelle version de l'Annexe I.B. SpT a été publiée en date du 11/09/2019. Cette version annule et remplace celle du 09/08/2019. La modification porte sur un nouveau paragraphe au point 3.2.1 Reprise du personnel. Téléchargement, en format xlsx, d' une nouvelle version de l'Annexe I.A BdP.
Τίτλος:
Παραχώρηση και παροχή υπηρεσιών μαζικής εστίασης για λογαριασμό του διοργανικού ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου
Results per page: 10 | 25 | 50 21 Έγγραφα found, displaying all Έγγραφα.
Παρτίδα Τίτλος Τύπος εγγράφου Ημερομηνία δημοσίευσης
App. I.B.f SR.GE.H.PR.22 Dératisation et désinsectisation - français (fr)
Λοιπά 09/08/2019
Annexe I.A BdP - français (fr)
Price schedule 04/09/2019
Annexe I.B. SPT - français (fr)
Τεχνικές προδιαγραφές 09/08/2019
Annexe I.B. SPT - français (fr)
Τεχνικές προδιαγραφές 11/09/2019
Annexe I.C. Adresses - français (fr)
Παραρτήματα 09/08/2019
Annexe I.D. Cdca - français (fr)
Παραρτήματα 09/08/2019
App. I.B.a stat. de frequentation - français (fr)
Λοιπά 09/08/2019
App. I.B.b Standard de choix des aliments - français (fr)
Λοιπά 09/08/2019
App. I.B.c Inventaire cuisine CPE1 et CPE3 - français (fr)
Λοιπά 09/08/2019
App. I.B.c Ascenseurs au CPE Kirchberg - français (fr)
Λοιπά 09/08/2019
App. I.B.d Inventaire cuisine CPE1 et CPE3 - Maintenance OIL - français (fr)
Λοιπά 09/08/2019
App. I.B.e Fiche suivi J+H maintenance - français (fr)
Λοιπά 09/08/2019
App. I.B.e Fiche suivi J+H nettoyage - français (fr)
Λοιπά 09/08/2019
App. I.B.e Fiche suivi J+H restauration - français (fr)
Λοιπά 09/08/2019
App. I.B.e Fiche suivi M+A maintenance - français (fr)
Λοιπά 09/08/2019
App. I.B.e Fiche suivi M+A nettoyage - français (fr)
Λοιπά 09/08/2019
App. I.B.e Fiche suivi M+A restauration - français (fr)
Λοιπά 09/08/2019
Appendice I.B.c2 - français (fr)
Παραρτήματα 16/09/2019
Conditions de reprise du personnel - français (fr)
Λοιπά 11/09/2019
Invitation à soumissionner - français (fr)
Πρόσκληση 09/08/2019
Projet de contrat-cadre concession service - français (fr)
Σχέδιο σύμβασης 09/08/2019