Грешка

Възникна неочаквана грешка. Моля, свържете се с отдела по поддръжка.
Съобщение за изключение: [Assertion failed] - this expression must be true ( java.lang.IllegalArgumentException: [Assertion failed] - this expression must be true )