Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
EEA/HSR/22/001 - Provision of a study on developing a life span indicator in the...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία έναρξης:
09/04/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
02/05/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου
Nothing found to display.