Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Setting up an administrative body for supporting the Reflection Group on the fut...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Ημερομηνία έναρξης:
31/08/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
05/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου
Nothing found to display.