Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Software-Upgrade für sieben Alpha-Beta/Gamma-Messsystemen
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία έναρξης:
12/03/2020
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
09/04/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου
Nothing found to display.