Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Hosting of a IAEA-JRC meeting in The Netherlands on 22-24 June 2021.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Ημερομηνία έναρξης:
01/12/2020
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
23/12/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου
Nothing found to display.