Viga

Ilmnes ootamatu viga. Võta toega ühendust.
Erandteade: [Assertion failed] - this expression must be true ( java.lang.IllegalArgumentException: [Assertion failed] - this expression must be true )