Błąd

Wystąpił nieoczekiwany błąd. Skontaktuj się z pomocą techniczną.
Komunikat wyjątku: [Assertion failed] - this expression must be true ( java.lang.IllegalArgumentException: [Assertion failed] - this expression must be true )