Call for tenders' details

Title:
Media monitoring services for Slovakia
Contracting authority:
European Parliament, DG Communication (COMM)
TED publication date:
14/01/2017
Time limit for receipt of tenders:
20/02/2017
Status:
Closed
Show filter parameters

Results per page: 10 | 25 | 50 43 Questions found, displaying all Questions .
# Question Answer Last publication date Status
43
The questions and answers are not translated into English by TED. Can we get the questions and answers[...]
All questions and answers are translated into English. Please change the language version of the application[...]
13/02/2017
42
How to proof that we fulfil our obligations to the tax authorities as well as the commitments related[...]
Všetci uchádzači musia predložiť riadne datované a podpísané čestné vyhlásenie z prílohy III, ako bolo[...]
09/02/2017
41
Both printed and online versions of the journals are listed as core sources. One information is often[...]
Zhrnutia (summaries) možno kopírovať pre identické články ale je potrebné spraviť dve zhrnutia a dve [...]
08/02/2017
40
In case we would supply a whole page pdf for clippings – should the articles, which are located on this[...]
PDF dokument by mal obsahovať iba text konkrétnej jednej správy. V PDF dokumente nesmie byť žiadny vybielený[...]
08/02/2017
39
In case of a printed source, should there be a whole page to see the location of article on page and [...]
Prosím, pozrite Technické špecifikácie a pokyny pre požadovaný formát PDF. Vzor PDF (clipping) je pripojený[...]
08/02/2017
38
Is there one clipping prepared for each of the summary or are all clippings for a particular day in one[...]
Je potrebný jeden PDF dokument (kópia plného textu článku) pre každé zhrnutie (summary).
08/02/2017
37
If the topic related to EP or MEP in media is processed to various articles (among them also very short[...]
Áno.
08/02/2017
36
There is an explanation for metadata in the Annex 1 – a part is dedicated to the titles (yes-no). Should[...]
Všetky metadáta je potrebné spomenúť a umiestniť medzi názov a zhrnutie článku (summary).
08/02/2017
35
We write a particular summary for all news in the monitoring of printed sources with topics EP and MEPs[...]
Každý článok (nie každá téma), ktorý bol zaradený pod jednu zo štyroch tém musí mať svoje vlastné zhrnutie[...]
08/02/2017
34
If the item in TV / RADIO is short (less than 1600 characters), can we list it in the summary in full[...]
Áno.
08/02/2017
33
In the list of radio sources, there is Radio Slovakia, Radio Regina, Radio FM which use the same news[...]
Áno.
08/02/2017
32
Time-slot – are there exact categories or we should use ours? According to our consideration there would[...]
Vlastnú kategorizáciu už máme nastavenú. Budete ju používať, ak sa počas trvania rámcovej zmluvy nedohodneme[...]
08/02/2017
31
What is meant by time and the duration of the broadcast – is it necessary to enter the time of the beginning[...]
Je potrebné uviesť čas začiatku správy vzťahujúcej sa k našej téme, nie čas začiatku programu. Rovnako[...]
08/02/2017
30
As far as the audiovisual monitoring is concerned, does it also applies the rule that out of approximately[...]
Áno.
08/02/2017
29
Category (main subject of article): according to the attached document it seems that category will be[...]
V kolónke "kategórie" by ste mali zadať hlavnú tému správy nezávisle na našom zozname. Toto nám umožní[...]
08/02/2017
28
There are some discrepancies in the source list: Radio Slovensko is listed among "other print sources[...]
V súčastnosti pre naše potreby nepovažujeme žiadne radio ako “core” zdroj. Názvy regionálnych médií môžte[...]
08/02/2017
27
27. In summary, can we translate a MEPs quoting if it is in the relevant article?
27. Áno, môžete, ale majte na pamäti maximálny počet znakov.
06/02/2017
26
26. To what extent reflect on the reports which mention the EP, respectively MEP marginally - ex. German[...]
26. Rozhodnutie bude ponechané na dodávateľovi. Môže to závisieť od dennej kvóty a koľko je vydaných [...]
06/02/2017
25
25. What if the same message was published in both print and online, for example: in print edition of[...]
25. Rovnaká odpoveď ako k otázke č. 24.
06/02/2017
24
24. What if the message from TASR is taken over by all core print media, also in such case will the summary[...]
24. Rovnaký sumár môže byť skopírovaný pre každý článok. V tomto prípade si môže dodávateľ účtovať iba[...]
06/02/2017
23
23. If the message with the same theme occurs in various media in each of the core media will it be monitored[...]
23. Áno.
06/02/2017
22
22. Has the English summary version reflect that non Slovak person needs to have explained some things[...]
22. Nie je potrebné vysvetlovať kontext.
06/02/2017
21
21. Is it necessary to array the news according to the 4 categories (EP, MEP, EU context, SK context)[...]
21. Áno.
06/02/2017
20
20. How should be the summaries from the first two categories (EP and MEP) linked with clippings? (Specification[...]
20. V systéme EP bude prelinkovanie automatické. V simulácií by mali byť monitoring aj hlavné správy [...]
06/02/2017
19
19. Will the photos be included only in the clippings?
19. Áno. Fotografie z tlače a z online zdrojov sú povinné iba v prípade ak zobrazujú poslanca EP.
06/02/2017
18
18. Highlights of key subject will be placed at the beginning of the file with the monitoring?
18. Áno.
06/02/2017
17
17. The simulation should have exactly 25 summaries and 18 clippings, or may have even more?
17. 25 sumárov a 18 clippingov je priemerný počet vypočítaný z našich skúseností z monitoringov v minulosti[...]
06/02/2017
16
16. Part of the daily press reviews are press reports of the current day and the reports published online[...]
16. Áno. Denný monitoring pozostáva z monitoringu tlačených médií z rovnakého dňa a monitoringu AV a [...]
06/02/2017
15
15. A simulation from 24.11. should be prepared already in compliance with the requested formatting?
15. Áno.
06/02/2017
14
14. In which language should be prepared Application to the tender (I mean descriptions of monitoring[...]
14. Ponuka môže byť predložená v ktoromkoľvek z oficiálnych jazykov EÚ.
06/02/2017
13
13. How should we prove the technical solution that provides the search via keywords as well as creates[...]
13. Odpoveď je v Technických špecifikáciách, článok 14.3. Technická a odborná spôsobilosť bude hodnotená[...]
06/02/2017
12
12. What should be included in Annex X? The description of interface through which we flip the contents[...]
12. Príloha X bola zverejnená iba pre informatívne účely, na zhodnotenie objemu práce potrebnej na zadávanie[...]
06/02/2017
11
11. If we submit an offer to tender with a partner (another company) what documents do we need to supply[...]
11. Tento typ všeobecných informácií nájdete v súťažných podkladoch.
06/02/2017
10
10. The link referred to in Annex 4 is broken.
10. Dokument bol pridaný do Knižnice dokumentov.
06/02/2017
9
9. Apart of the Annex 3, Annex 7, Annex 8, Annex 9, Annex 10, the copy of our income statement and balance[...]
9. Tento typ všeobecných informácií nájdete v súťažných podkladoch.
06/02/2017
8
8. With regard to the EMAS - Once we are a responsible company in the field of environmental protection[...]
8. Oboje su akceptovateľné.
06/02/2017
7
7. Regarding the respect of copyrights of the printed media, should we include a copy of the signed contract[...]
7. Je plne v kompetencii uchádzača, aby pri poskytovaní tejto služby zabezpečil, že všetky autorské práva[...]
06/02/2017
6
6. Could you please forward me a list of documents and attachments, which should be completed as a part[...]
6. Všetky dokumenty sú dostupné iba prostredníctvom platformy e-Tendering. Zoznam dokumentov, ktoré by[...]
06/02/2017
5
5. Are the press clipping and audio visual clips actually just articles and news stories with the two[...]
5. Odpoveď je uvedená v článku 3.1. v Technických špecifikáciách. Každý sumár bude dodaný spolu s clippingom[...]
06/02/2017
4
4. Are Audio-visual clips intended only for two recipients and they will not get to a different set of[...]
4. AV klipy sú určené pre maximálne dvoch používateľov. Je to uvedené v Technických špecifikáciách v [...]
06/02/2017
3
3. Is the monitoring and press clippings intended for approximately 35 people or will some additional[...]
3. Denný monitoring pozostávajúci zo sumáru článkov a clippingov bude priamo doručený prostredníctvom[...]
06/02/2017
2
2. Would it be possible to offer a price outside of the range from 200,000 to 300,000 euros / yearly [...]
2. Áno, môžete uviesť aj inú sumu. Uvedené cenové rozpätie je na celých 5 rokov trvania zmluvy.
06/02/2017
1
1. Would it be possible to have a sample of a monitoring or at least a .pdf document with press clippings[...]
1. Áno, vzor pdf dokumentu s ukážkou prezentácie clippingu je pridaný v Knižnici dokumentov.
06/02/2017