Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες προστασίας και ασφάλειας στο Λουξεμβούργο.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Results per page: 10 | 25 | 50 48 Ερωτήματα found, displaying all Ερωτήματα .
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
13
Annex A.1 Form 14.2 How are contract administration costs to be presented? Are they to be added to daily [...]
The administration costs should be included in the daily as indicated in the Annex A.1 Form 14.2 "The [...]
23/08/2017
35
Are there quick charging stations for electric vehicles available on site ?
Yes
23/08/2017
1
As part of the legal obligations of employees taking over in Luxembourg, can you provide us with the [...]
Please also refer to section E.4 "Transfer of Employees "of the General Specifications
23/08/2017
32
As part of the takeover of the personnel according the labour agreement on the security and guarding [...]
See answer to question 1.
23/08/2017
16
As required by the new local regulations of Luxembourg (“Convention Collective de Travail” for employees [...]
See answer to question 1. Please refer to Luxembourgish law. Pricing must follow the Financial Form provided
23/08/2017
45
As travel costs outside Luxemburg are at charge of the EIB (pg 8 Technical Specifications 3.2.7. Security [...]
Business travels of EIB Group staff within Luxembourg without overnight stay do not last longer than [...]
23/08/2017
9
Can we confirm that Lot’s 2 and 3 can be treated independently of each other?
The Tender is divided into 3 lots and each Tender will be assessed separately.
17/08/2017
25
Can you indicate if the EIB will provide free offices for contractors inside the premises ?
The client will provide work stations in office rooms for particular staff of the service provider including [...]
23/08/2017
34
Concerning dogs handlers, are we talking about surveillance dogs or sniffing dogs ?
Security officers with guard dogs
23/08/2017
4
Concerning reporting, you mention a written report. What is the current reporting method? Would you like [...]
Reports should be done using a given form of the client and are expected accordingly with the Client [...]
17/08/2017
31
In additional staff application specifically for additional army delivery under two months ; could we [...]
The wording of this question is not clear. Therefore, an answer is not possible
23/08/2017
11
In Annex A.1 Form 10: "Technical and professional capacity" is mentioned that it should be used for sub [...]
All references to 2.1.5 and 2.1.6 should disregard
17/08/2017
36
In Annex A.1 Form 14.1: Bill of Quantities LOT 1 the duration of all fixed costs LOT 1 is set by 58 months [...]
For Lot 1 the Contractor’s mission shall commence before the incumbent contractor’s mission is terminated [...]
23/08/2017
18
In order to allow a fair pricing and as we could not observe the implementation of watch dog services [...]
The client requires security officers with guard dogs. Any equipment including kennels or any other type [...]
23/08/2017
22
In order to allow a fair pricing, could you please clarify if the contractor should provide magnetometers [...]
The service provider shall provide megaphones only, the other mentioned equipment are currently owned [...]
23/08/2017
21
In order to control the animal’s chips, does the EIB have in its possession a veterinarian chip reader [...]
Any applicable legal obligation regarding veterinarian examination of dogs shall be the responsibility [...]
23/08/2017
20
In the Annex A.1 Form. 14.1 “Bill of Quantities”, option 3, the explosives detection dogs are scheduled [...]
1. Correct, there is no need for explosive detection dogs on day shift 2. Yes 3. According to the current [...]
23/08/2017
47
In the contract notice services - II.2.6. Estimated Value The tender doesn't specify the estimated total [...]
An estimation has been given for lots 2 and 3 in the document Volume 1 "CFT_1390_Instructions to tenderers [...]
23/08/2017
14
In the Volume 1 « Instructions to Tenderers » page 20, Part C – Financial Offer – the required document [...]
The financial forms are in Annex A.1 Form 14... (and not 11) For lot 1 = Form 14.1, for Lot 2 = Form [...]
23/08/2017
15
In the volume 1 “Instructions to Tenderers” p.4 “1.4 Joint Tenders”, the liability between members should [...]
Correct. The form "Deed of Undertaking" is to be found on Annex A.1 Form 06 of the Volume 1 "Instructions [...]
23/08/2017
17
In the volume 1 “Instructions to Tenderer” p.4 “1.4 Joint Tenders” the 5th paragraph stipulates that [...]
The annexes concerning consortia for all lots are the following: - Annex A.1. Form 3: Consortium administrative [...]
23/08/2017
23
In the volume 3 Technical Specifications for lot 1, page 6, 3.2.2 it is written that the client should [...]
The client will provide chip enabled cards for the production of permanent badges as well as non-chip [...]
23/08/2017
26
In the “Description of the required Security and Safety operations Services (LOT1) 6. Financial Costs [...]
1. Analog 2. EIB Group 3. Two 4. No
23/08/2017
24
In the “Description of the required Security and Safety operations Services (LOT1) article 3.2.7 Security [...]
The service provider shall provide vehicles including gas, maintenance, repairs and so on for the transportation [...]
23/08/2017
28
In the “Instructions to Tenderers”, 3.1.1 “Organization and Quality Assurance” it is written that the [...]
Yes confirmed
23/08/2017
6
In your "bonus-malus" system you mention that the maximum malus is -3% of the total contract price. However [...]
The bonus/malus cannot exceed 3% of the total contract value AND cannot exceed 3% of the total quarter [...]
17/08/2017
5
In your Annex A.1. Form 10-Technical and professional capacity.docx you request the "Volume of the Company [...]
In the form A1-10, we refer by "Company" to the Tenderer company and we request the volume of the Tenderer [...]
17/08/2017
30
Is there a space dedicated to the storage of weapons inside the premises ?
In case the client makes use of this option the client will provide space for the service provider to [...]
23/08/2017
41
o On pg 11 Technical Specifications 4.1. General Description you ask to precise the mandatory training [...]
The service provider shall provide training for their staff on a scale, intensity level as well as frequency [...]
23/08/2017
43
o On pg 16 Technical Specifications 4.4.4. Access Control Administrator specific qualifications and skills [...]
The Security Officers serving as Access Control Administrators shall be able to administrate the relevant [...]
23/08/2017
39
o On pg 9 Technical Specifications 3.3.7. Lifeguard Service you mention the supervision of the users [...]
Users are staff members of the EIB Group and their family members (adults and children). The number of [...]
23/08/2017
40
On pg 10 Technical Specifications 4.1. General description you request that all human resources provided [...]
The client requires security clearance certificates in accordance with the applicable Luxembourg law [...]
23/08/2017
42
On pg 11 Technical Specifications 4.1. General Description specific training is requested. In order to [...]
The client applies systems as shown to the representatives of the bidders when viewing the premises of [...]
23/08/2017
44
On pg 16 Technical Specifications 4.4.5. Security Officer you define that SEO shall operate in all of [...]
The Security Officers provided by the service provider shall be capable to serve for the client in all [...]
23/08/2017
37
On pg 20 Instructions to Tenderers Part C Financial Offer you refer to Annex A.1 Form 11 instead of 14.1 [...]
The financial forms are in Annex A.1 Form 14... (and not 11) For lot 1 = Form 14.1, for Lot 2 = Form [...]
23/08/2017
38
On pg 21 Technical Specifications 6. Financial Costs, storage devices for service weapons are to be provided [...]
At the WKI, EKI and/or New buildings. Currently there are no such installations on EIB premises.
23/08/2017
46
On pg 6 Technical Specifications 3.2.4. Detection you mention patrols being realized by security officers [...]
The service provider shall operate vehicles for the purpose of transportation of their staff between [...]
23/08/2017
48
Regarding Vol 1 "Instruction to Tenderers", p.8 "Criterion 2 : References", it is written that for sub [...]
For sub-criteria 2.1.3 and 2.1.4, please issue a statement as required in Instructions to Tenderers section [...]
23/08/2017
33
Should we plan a dedicated planner ?
The Tenderer should decide what ressources are necessary to conduct the requested services
23/08/2017
27
The devices, software’s, and communication devices, internet and phone access are to be put in place [...]
Yes
23/08/2017
19
The watch dog mission will be carried out by 4 agents from 6.30 to 22.00 on 9 sites. We understand that [...]
The client requires as an option security officers with guard dogs at WKI and/or EKI buildings. Any equipment [...]
23/08/2017
12
There seems to be a discrepancy in VOLUME 1 (Instructions to Tenderers) for lots 2 and 3. The maximum [...]
Please consider 5 pages ONLY as mentioned in summary table.
17/08/2017
8
We are a group organisation, can we be treated as a single entity or do we need to identify business [...]
We kindly ask you to revert to § 1.4, § 1.5 and § 1.6 of the document "CFT-1390_Instruction to tenderers [...]
17/08/2017
7
We have done projects in Europe and elsewhere however have not delivered a project in Luxemburg, does [...]
Your question refers to the selection criteria. In order to prove your economic and financial capacity [...]
17/08/2017
10
We understand that during the duration of the contract including extension periods, price are fixed and [...]
Yes, this is correct.
17/08/2017
3
What is the method of awarding points for CVs? For Service Coordinator you can award 12 points. Is that [...]
Please refer to § 2.2 "Award criteria" in the document "CFT-1390_INSTRUCTIONS TO TENDERERS"
17/08/2017
29
Within the framework of the armed protection team, the team may be led to accompany outside the national [...]
In case the client makes use of this option the armed security officers will be applied on EIB premises [...]
23/08/2017
2
You ask that the price be fixed for the duration of the contract. Does this duration include the 2 options [...]
The price must be fixed for the entire duration of the contract (3 years +1+1)
17/08/2017