Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποδομής ΤΠ
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Results per page: 10 | 25 | 50 75 Ερωτήματα found, displaying 1 to 50.[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
6
The Technical Proposal must contain a proposal for a Service Level Agreement (SLA) based on Annex 4 ( [...]
A) Indeed there is a relationship in the desired service agreement and the technical offer, while there [...]
22/01/2018
1
1. The “Estimates for Work area 2 - ICT BackOffice” in tender specifications section 2.2.5.5 are summing [...]
1. The estimations in the work area Backoffice under 2.2.5.5. indeed add up to 101% due a rounding error [...]
22/01/2018
2
The technical annex 4 refer in the first page: […]In chapter 9 the mandatory Key performance indicators [...]
Indeed the reference should be to chapter 8 instead of chapter 9.
22/01/2018
3
Doc “Tender Specifications”, pg 28: Profiles required: “Server Administrator” but in “Technical Annex [...]
The profile name “Server administrator” and “System administrator” should be read as equivalent. In the [...]
22/01/2018
4
Will you provide a template for the proof of references to projects ?
ECDC will not provide a template. The contractor may choose himself a simple template.
22/01/2018
5
Do you confirm that the estimation of the annual workload in man-hours (for instance 90 for the frontoffice [...]
It is correct, the right column gives an indication of work hours outside office hours and outside the [...]
22/01/2018
7
Online the time limit says last day to hand in our offer is 16/02/2018 and in the material provided to [...]
The official deadline for submission of tenders is 28/02/2018, this will be corrected as soon as possible [...]
22/01/2018
8
Can you please give detailed information about the applications to host within this FwC, regarding data [...]
You find information about the hosting service provided by the Backoffice team under 2.2.4.2 in the tender [...]
25/01/2018
10
In the case of 18 penalty points (and higher) no other consequence than "Possible termination of FWC" [...]
It is correct, in the situation of 18 or more penalty points and that ECDC would not cancel the FWC, [...]
26/01/2018
9
The TS, page 13 Minimum Requirements, stipulates: "1. All contractor’s consultants working for ECDC need [...]
All contractors consultants working for ECDC need to have an ITIL foundation certification. This is applicable [...]
26/01/2018
11
Technical and Professional Capacity. See TS, §3.2.3, p.46. Question 1. How many 'sample CVs' need to [...]
Regarding the CV, at least the CVs of the initial proposed team of 4.1. page 47 should be presented. [...]
26/01/2018
44
Technical and Professional Capacity. See TS, §3.2.3, p.46. Question 1. How many 'sample CVs' need to [...]
Regarding the CV, at least the CVs of the initial proposed team as per Section 4.1., page 47 of the Tender [...]
07/02/2018
24
With reference to Section “3.2.1. Legal Capacity” of the Tender Specifications, the Tenderer shall provide [...]
All the members of the Consortium should provide Legal Entity form, as they will be jointly liable for [...]
05/02/2018
26
With reference to Section “3.2. Selection Criteria”. Could you please clarify whether relying on the [...]
Should any affiliated company be providing capacity to the tenderer to fulfil the selection criteria, [...]
05/02/2018
25
With reference to Section “1.5. Subcontracting”, it is our understanding that in case that subcontracting [...]
If the tenderer relies on the subcontractors to fulfil the selection criteria, these subcontractors must [...]
05/02/2018
20
With reference to Section “3. IT Service Manager” of the Technical Annex 3 – Consultancy Profiles, in [...]
Your understanding is correct. The ITIL expert certification is sufficient.
01/02/2018
12
With reference to Section “2.1 Introduction: Background to the invitation to tender “, of the procurement [...]
In case you need to cooperate with other contractors to solve an issue, e.g. you have to submit an incident [...]
01/02/2018
22
With reference to Technical Annex 3 – Consultancy Profiles, there are descriptions for the profiles of [...]
Indeed your understanding is correct and Front Office System Administrator is equal to FrontOffice administrator [...]
01/02/2018
14
With reference to “2.2.7.3 Standby service” of the “EN-Tender Specifications_9196_IT_Infrastructure services [...]
As described under 2.2.7.3. in rare cases standby duty intervention is required (during 2016 in 20 cases [...]
01/02/2018
23
With reference to “2.2.7.3 Standby service” of the “EN-Tender Specifications_9196_IT_Infrastructure services [...]
The standby duty service is always performed in full calendar weeks. As mentioned under 2.2.7.1 ECDC [...]
01/02/2018
13
With reference to section “2.2.7.5 Service level definitions” of the “EN-Tender Specifications_9196_IT_Infrastructure [...]
ECDC has 5 systems with BIA level 4. There is no system at BIA level 5, as this level would mean no system [...]
01/02/2018
21
With reference to section “8.List of Key Performance Indicators” of “EN-Technical Annex 4 Draft SLA” [...]
You are right that the reference is wrong, as the list of contract managers is now in the document “EN-Technical [...]
01/02/2018
15
With reference to section “3.Interfaces, roles and responsibilities” of “EN-Technical Annex 4 Draft SLA [...]
1. You are free in the composition of your proposed team, but commonly one would expect that existing [...]
01/02/2018
27
The Tenderer is required to provide a document presenting the tenderer’s proposal for a Service Level [...]
Indeed chapter 1,2,4,5,6,7 of the draft SLA should be used without ANY modification. Indeed Chapter 3 [...]
05/02/2018
19
With reference to section “3.2.3. Technical and Professional Capacity” of the Tender Specifications, [...]
Indeed 2.2.6 gives details on the minimum security requirements that should be described under 3.2.3
01/02/2018
16
With reference to section “2.2.4.2. ICT BackOffice” of the Tender Specifications, the area of management [...]
Incidents with Microsoft could be followed by either team, depending on the nature of the request, e.g [...]
01/02/2018
18
With reference to section “2.2.6.1 Off-site infrastructure requirements” of the “EN-Tender Specifications [...]
ECDC will provide the consultants with laptops and software that will allow them to work on the ECDC [...]
01/02/2018
17
With reference to section “4.1. Technical Proposal” of the Tender Specifications, for each required document [...]
CVs can be annexed and are excluded from the page limits. Cover page, table on content etc are included [...]
01/02/2018
28
There is a limit of 3 pages for the description of the tenderer's activity. In the case of a consortium [...]
The limit of 3 pages should be applied regardless if single economic operator or consortium.
05/02/2018
29
There is a limit of 3 pages for the description of the roadmap for the implementation of the security [...]
The page limit of 3 pages should be applied regardless if you have a single or multiple off-side locations [...]
05/02/2018
30
The tenderer must submit proof of 3 relevant references to projects. Do you mean at least 3? And at most [...]
The tenderer should submit the most relevant 3 references only.
05/02/2018
31
With reference to section “3.2.3. Technical and Professional Capacity” of the Tender Specifications, [...]
The limit of 3 pages should be applied regardless if single economic operator or consortium.
05/02/2018
35
With reference to section “3.2.3. Technical and Professional Capacity” of the Tender Specifications, [...]
The tenderer should submit the most relevant 3 references only.
05/02/2018
32
With reference to content “8. List of Key performance indicators: Indicators for the work area ICT Backoffice [...]
Your understanding is correct. ECDC is using already the Microsoft System Center Operations Manager ( [...]
05/02/2018
33
With reference to section “2.2.6.2 Minimum security measures by Contractor” of the Tender Specifications [...]
You are right, the correct reference is that each member of contractor’s staff will need to sign the [...]
05/02/2018
34
With reference to section “2.2.7.3 Standby service” of the Tender Specifications, it is stated that “ [...]
ECDC has a monitoring system in place that will send SMS alerts in case of system failure. The standby [...]
05/02/2018
36
With reference to section “2.2.4.1 Frontoffice incl. Service desk and Audio Visual” of the Tender Specifications [...]
All existing ECDC staff is well trained in the usage of the tool. ECDC IT infrastructure has a low turnover [...]
05/02/2018
40
a. Could you please clarify whether business/application support (e.g. “how to” questions, assistance [...]
Business and application support services will be provided by other parties than the future contractor [...]
06/02/2018
39
a. Could you please clarify whether the scope of this call for tenders includes the need for onsite intervention [...]
Part of the ICT BackOffice services activity (Work area 2) the profile Server Administrator might in [...]
06/02/2018
37
The specifications state that “The contractor has to provide a telephone number for ECDC users to call [...]
ECDC is using currently Callmanager as phone system, but has no implementation for incident monitor. [...]
05/02/2018
38
In the SLA, HR-03 KPI you define that “Seating places in ECDC for the provider should be used with a [...]
indeed on a 14 days = 2 weeks basis we expect that at least 4 of 5 onsite consultants will be exchanged [...]
06/02/2018
54
According to the answer to question 11, the team is to be described in the Service Delivery Plan. Should [...]
Sample CVs for each profile will be required for the technical and professional capacity. For the SDP [...]
13/02/2018
50
In the event a tenderer (main contractor) intends working with one (or more) subcontractor(s) for the [...]
From the list of documents mentioned, you can provide for each subcontractor the 'LOI to Collaborate' [...]
09/02/2018
43
Regarding the Technical Evaluation of the Service Delivery Plan, are the 110 points for 'Adequacy, completeness [...]
The attribution of the 110 points for the “Adequacy, completeness and relevance of the proposed IT infrastructure [...]
07/02/2018
42
On p.32 of the ToR it is stated that: 'The contractor shall have a defined and documented information [...]
Indeed the ISMS should be submitted as part as the evidence for Technical and professional capacity under [...]
07/02/2018
41
Regarding the recommended rotation of seating at the ECDC, will this be expected to apply to management [...]
The rotation of seats would depend on the composition of the service delivery team and the level of redundancy [...]
07/02/2018
46
P.32 of the Tender states that "The contractor shall have a defined and documented information security [...]
As mentioned in question #42: Indeed the ISMS should be submitted as part as the evidence for Technical [...]
09/02/2018
45
Is the correct target for KPI Go-02 the "≥ 1 per 3 months", as it is described in the relevant definition [...]
Indeed for Go-02 “the team is supposed to come up with at least one service improvement proposal per [...]
09/02/2018
67
Is a Letter of Intent sufficient at this stage for the freelancers that will be proposed as part of the [...]
Yes, a Letter of Intent is sufficient at this stage from freelancers.
15/02/2018
47
Is SCOM the only System Management tool that is currently used at the Agency?
SCOM is the main tool for System monitoring. On addition we use Paessler in the networks area (and thus [...]
09/02/2018