Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση εκδηλώσεων
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Εμφάνιση παραμέτρων φίλτρου

Results per page: 10 | 25 | 50 51 Ερωτήματα found, displaying 1 to 25.[First/Prev] 1, 2, 3 [Next/Last]
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
1
Could you please provide us with some details/information regarding the duration of the visit and the [...]
The visit to the premises will last between 15 and 30 minutes and there is no agenda foreseen. La vista [...]
09/01/2018
2
The Annex II.VI mentioned in the Table of Contents of the Technical Specifications seems to be missing [...]
The Annex II.VI Form with environmental criteria will be uploaded. El Anexo II. VI Formulario con criterios [...]
10/01/2018
3
Could you please clarify if in this Framework Agreement with a maximum of 2 Framework Contractors a cascade [...]
The framework contract foresees only the cascade mechanism. El contrato marco prevé unicamente el mecanismo [...]
10/01/2018
4
the specific Chapter 13.3 in Annex I mentions the EUIPO Strategic Plan and specifically the section on [...]
Indeed the EUIPO Strategic Plan and specifically the section on Strategic Plan. Environmental benefits [...]
12/01/2018
6
Could you please clarify if the certificates of satisfactory execution could be used as a proof of satisfaction [...]
The certificates of satisfactory execution could be used as a proof of satisfaction from the client whenever [...]
12/01/2018
7
In case of joint tender, could you please list the documents to be presented at the moment of the submission [...]
The list of documents to be presented within the deadline for the present Invitation to tender is brought [...]
16/01/2018
8
In relation to the Case Study (pg. 19 of Annex I – Tender Specifications) it is mentioned that in relation [...]
The number of invitations as well as the targeted audience we leave to the discretion of the tenderer [...]
16/01/2018
5
In page 12 of the Tender specifications (section 13.2.2 Technical and professional capacity) it is stated [...]
Conforme al Anexo I, apartado 13.2 Criterio de selección, el licitador debe de aportar, si se solicita [...]
17/01/2018
9
There seems to be a mistake/typo in your answer to question n.5 as the answer is the same as the one [...]
An additional answer to question 5 is published correcting the clerical error . Una respuesta adicional [...]
17/01/2018
10
Could you please confirm that the cv for the proposed team must not be included in the proposal as requested [...]
We confirm that CVs have to been presented upon request and not within the submission deadline. Confirmamos [...]
18/01/2018
11
In relation to the Case Study (pg. 19 of Annex I – Tender Specifications) it is mentioned that in relation [...]
Please see the answer to question 8 The number of invitations as well as the targeted audience we leave [...]
19/01/2018
12
In relation to the Case Study (pg. 19 of Annex I – Tender Specifications) it is mentioned that the format [...]
The estimated size of the venue we leave to the discretion of the tenderer as it should fall within their [...]
19/01/2018
13
We are aware that the test case corresponds to a simulation of a fictitious request for services. Anyway [...]
The 1st Design Europa Awards did not have a road show linked to the event and for the Second edition [...]
22/01/2018
14
In Annex II, Technical specifications, page 9, 5.6 Current organisation of the events service, the organisational [...]
In general there are 5 key EUIPO departments that organised events in the Office. The current set up [...]
23/01/2018
15
Among the parameters through which the evaluation will be made, listed at page 23 and regarding Criterion [...]
Please note that there is a discrepancy in the translation into English. The following original descriptions [...]
23/01/2018
16
Considering that the deadline for the submission of the tenders is 05/02/2018 at 13.00, could you kindly [...]
The tenderer could request for additional information until the deadline for the submission of tenders [...]
24/01/2018
17
En la propuesta financiera, parte B, en su apartado 8 (transporte de stands) Dado que sólo se menciona [...]
Rogamos utilicen el modo aéreo para hacer el cálculo. We would request to base the calculation on air [...]
24/01/2018
18
Para la cumplimentación de la propuesta financiera, parte B, en su apartado 2 (intérpretes). Dado que [...]
En las especificas técnicas en el punto 7 (Servicios específicos), servicios de interpretación, se menciona [...]
24/01/2018
19
En la propuesta financiera, parte B, hay algunos apartados que se desglosa en Zona A, Zona B y Zona C [...]
The financial offer requests unit prices for these items regardless of the zone. La oferta financiera [...]
25/01/2018
20
Referente a las dietas diarias y gastos (ID) de los invitados y participantes, en Anexo II Pliego de [...]
Tomen nota de un error en el Anexo II Pliego de especificaciones técnicas, aparatado 6.4.1 bajo Viajes [...]
25/01/2018
22
Considering that we need to include the Price of the Events software in the financial proposal, and taking [...]
The number of participants registered in the last two years were between 6,000 and 7,000 each year. This [...]
25/01/2018
21
En la propuesta financiera, parte A, A efectos de realizar el cálculo de la hipótesis A, entendemos que [...]
La respuesta anteriormente publicada para la pregunta 21 corresponde a la pregunta 18, ya publicada. [...]
25/01/2018
23
Querríamos saber si para la propuesta financiera en relación con los servicios de interpretación debemos [...]
Tal como indicado en el apartado 7 del Anexo II, bajo Servicio de interpretación, la Oficina podrá pedir [...]
30/01/2018
24
Is the organisation of accommodation and travels of guests part of the Contractor’s tasks? If so, for [...]
As stipulated in the Annex II Technical specifications, point 6.4.1, this is a task for an internal resource [...]
30/01/2018
25
With regard to point 1. and 2. of part B of Financial Proposal (Staff and interpreters) a monthly and [...]
The Framework contract has been established to accommodate the various possible needs of the Office. [...]
30/01/2018