Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κατασκευή και συντήρηση οδών, πλατειών, συστημάτων αποχέτευσης και ύδρευσης, συμ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/03/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/05/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Απόκρυψη παραμέτρων φίλτρου
Παράμετροι φίλτρου


Results per page: 10 | 25 | 50 One Ερώτημα found.
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
1
Al punto III.2.3) del bando di gara viene richiesto un fatturato complessivo nel triennio non inferiore [...]
Come indicato nel bando di gara al punto III.2.3.a) […] Elenco dei principali lavori fatturati nel triennio [...]
31/03/2014