Call for tenders' details

The public opening scheduled on 22/05/2020 could not be successfully held due to IT disruptions. A 2nd public opening will be held at the premises of Representation of the European Commission in Slovakia on Thursday 28/05/2020 Time: 10 am CET time Address: Palisády 29 811 06 Bratislava Slovakia Place: Info/point entrance via Palisády.
Title:
Framework Contract for the Organization of Public Events Bratislava
Contracting authority:
European Commission, DG Communication (COMM)
TED publication date:
07/04/2020
Time limit for receipt of tenders:
20/05/2020
Status:
Closed
Show filter parameters

Results per page: 10 | 25 | 50 26 Questions found, displaying 1 to 10.[First/Prev] 1, 2, 3 [Next/Last]
# Question Answer Last publication date Status
26
V prílohe č. 6 je požiadavka v bode 1.8 za simultánne tlmočenie a v bode 1.9 cena za konzekutívne tlmočenie[...]
Áno, ide o jednu hodinu na tlmočníka. Yes, it is one hour per one interpreter.
18/05/2020
25
Could you please confirm that entities on whose capacities the tenderer relies to fulfill the selection[...]
Áno. Subjekty, ktorých spôsobilosti uchádzač využíva v záujme splnenia podmienok účasti, môžu uviesť [...]
18/05/2020
24
Please clarify if the number of pages indicated for the technical offer (point 4.2 of the tender specifications[...]
30 strán nezahŕňa prípadové štúdie. Na tie sa vzťahujú osobitné minimálne počty strán, ktoré sú uvedené[...]
18/05/2020
23
Please specify unit for general price list budget line number 9.6 Media buying in standard media print[...]
Line 9.6 is a title, all the types of media buying is specified below in the lines 9.7 until 9.11. Riadok[...]
15/05/2020
22
Verejný obstarávateľ vo výzve v bode 2.4.2 Využívanie subdodávateľov uviedol na str. 30, že Prílohu č[...]
By filling in the form available in Annex 4, tenderers are required to give an indication of the proportion[...]
14/05/2020
12
Táto príloha sa požaduje, iba ak máme subdodávateľa,ktorý tvorí obrat nad 10% rozpočtu?
By filling in the form available in Annex 4, tenderers are required to give an indication of the proportion[...]
14/05/2020
21
Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 6 v hárku v názvom „2“ v riadku 291 uviedol vzorec pre Celková referenčná[...]
CORRIGENDUM • Thank you for your question. The corrected template of the financial offer Annex 6. has[...]
14/05/2020
20
Uchádzač predkladá ponuku elektronicky. Cenu má uviesť v časti „Tender Data“ do políčka „Total amount[...]
Celková suma bez DPH sa uvedie v prílohe 6. List finančnej ponuky s názvom 2, bunka E 291. Yes, the total[...]
13/05/2020
19
V prílohe 1 je uvedený zoznam dokumentov ktoré sa majú predložiť spolu s ponukou. V ktorej časti ponuky[...]
Annex IV. can be found in EN version on page 53. Prílohu IV. nájdete na strane 52.
13/05/2020
18
V prvom hárku finančnej prílohy je uvedené, že služby je možné k cenám uvádzať aj "0" pokiaľ máme záujem[...]
The volumes estimated in the case studies are meant to there for the comparability of the tenders. If[...]
12/05/2020