Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 2 συστημάτων συσσωρευτών - 2 τμήματα.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Απόκρυψη παραμέτρων φίλτρου
Παράμετροι φίλτρου


Results per page: 10 | 25 | 50 53 Ερωτήματα found, displaying 11 to 20.[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6 [Next/Last]
# Ερώτημα Απάντηση Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης Κατάσταση
51
Al punto E6 annex I to contract si indica che il sistema deve avere il marchio CE o equivalenti, ma se [...]
CE marchio è un requisito per l'intera fornitura e deve essere confermato al momento dell'accettazione [...]
24/09/2015
48
Al punto E6 annex I to contract si indica che il sistema deve avere il marchio CE o equivalenti: che [...]
Il requisito "E6: Marchio CE o equivalente" deve essere letto come "E6: Marchio CE", perché l'equivalenza [...]
23/09/2015
36
Chiediamo altresì di confermare l’assenza di penali in caso di consegna del BESS oltre il limite dei [...]
Se il contraente non adempie gli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal contratto, ferma restando [...]
14/09/2015
44
Come da risposte già pervenute il sistema di controllo (PCS, trasformatore e quadro di parallelo AC con [...]
Lotto 2 – le dimensioni del locale per i sistemi di controllo sono mostrate in Annex 1. Tuttavia, i sistemi [...]
22/09/2015
47
con riferimento al bando della gara in oggetto, vorremmo avere chiarimenti in merito alla definizione [...]
Gli operatori economici possono presentare un'offerta in qualità di singolo offerente o come partner [...]
23/09/2015
26
Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere una proroga di un mese per la presentazione [...]
Prego consultare il riposta per la domanda 24.
07/09/2015
46
Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente richiediamo una proroga di una settimana del [...]
In questa fase non è possibile estendere il termine previsto per la presentazione delle offerte. Il termine [...]
23/09/2015
25
Considerando che ad oggi non è ancora disponibile la aggiornata versione del documento "Specifiche tecniche [...]
Prego consultare il riposta per la domanda 24.
07/09/2015
28
Considerando la necessità di condizionamento, il grado di protezione IP23 è da intendersi come il minimo [...]
IP23 è il requisito per l'accettazione e quindi la protezione minima accettabile per il contenitore.
07/09/2015
18
Continous Power e Peak Power sono da intendersi in AC (quindi al punto di aggancio alla rete) oppure [...]
B3 e B4 riferiscono a potenza AC (al punto di aggancio alla rete) per le fasi di carica e scarica.
07/09/2015